For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

За проекта

Проектът „frEi – frühe Einbindung neu zugezogener Eltern“ (frEi - ранно интегриране на новопристигнали родители) е създаден в сътрудничество на родителската фондация с Министерството на културата, младежта и спорта. Целта е да се помогне на семейства, които са новопристигнали в Баден-Вюртемберг, да се запознаят своевременно с образователната система и да им се предостави информация съобразно потребностите. При това е важно за тези, които придружават семействата след тяхното мигриране, да са насърчавани и сигурни в изпълнението на тяхната задача. Целта е да се стимулира участието на новопристигналите семейства и да се подобрят шансовете им в новата държава.

- За съжаление тази страница не е достъпна на много езици. -