For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

درباره پروژه

پروژه «frEi – ادغام زودهنگام والدین مهاجر جدید» با همکاری بنیاد والدین و وزارت آموزش، جوانان و ورزش به وجود آمده است. هدف از این پروژه آن است که به خانواده‌هایی که به تازگی به بادِن-وورتِمبرگ آمده‌اند کمک شود هر چه زودتر با سیستم آموزش آشنا شوند و اطلاعات مورد نیازشان را دریافت کنند. در این کار مهم است که انگیزه و اطمینان به افرادی که خانواده‌ها را پس از مهاجرت همراهی می‌کنند داده شود. هدف آن است که مشارکت خانواده‌های مهاجر جدید تقویت شود و فرصت‌های آنها در کشور جدیدشان بهتر شود.

- این صفحه متاسفانه به صورت چندزبانه موجود نیست. -