For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Shtypi

Për të bërë publik projektin «frEi - integrimi i hershëm i prindërve të sapoardhur" dhe materialet e tij, Fondacioni i Prindërve e shoqëron projektin me punën e marrëdhënieve publike. Përveç instrumenteve të tilla si shpërndarja e buletineve ose fletushkave, marrëdhënia me shtypin është gjithashtu thelbësore për të arritur grupin e synuar. Deklaratat për shtyp dhe kërkesat për intervista nga media dërgohen dhe përpunohen në intervale të rregullta.
 

- Për fat të keq, kjo faqe nuk është më e disponueshme në shumë gjuhë. -