For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Štampa

Kako bi se projekat „frEi – rana integracija novopridošlih roditelja“ i materijali koji ga prate približili javnosti, Fondacija za roditelje u ovom projektu sarađuje sa medijima. Pored instrumenata kao što su redovno slanje biltena ili podela letaka, za približavanje ciljnoj grupi neizostavan deo su i kontakti sa medijima. Iz tog razloga se u redovnim vremenskim intervalima šalju saopštenja za štampu i obrađuju upiti za intervjue za medije.

- Nažalost, ova stranica nije dostupna na više jezika. -