For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Seminerler ve Eğitimler

Elternstiftung (Ebeveyn Vakfı) kapsamlı bir seminer programı sunmaktadır. Bu programda, yeni gelen ebeveynler için özel olarak tasarlanmış çok sayıda etkinliğin yanı sıra ebeveyn desteği çoğaltıcıları da bulunmaktadır. "Çoğaltıcılar" terimi veli temsilcilerini, veli danışmanlarını, öğretmenleri, belediyelerin entegrasyon görevlilerini vb. kapsar. Bu kişilerin hepsi tam zamanlı veya gönüllü olarak, yeni gelen ebeveynlerle temas halindedir. Özel eğitimlerde mevcut bilgilerini derinleştirebilir ve ebeveynlerle çalışmak için yeni fikirler edinebilirler.

- Bu sayfa ne yazık ki birden fazla dilde mevcut değil. -