For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Yeni gelen ebeveynlere eşlik etmek - bir rehber

Yeni gelen ebeveynler Baden-Württemberg'deki eğitim sisteminde yollarını hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmek için durumlarına uygun bilgilendirme hizmetlerine ihtiyaç duyar. Bu hizmetler bir yandan pratik zorlukların üstesinden gelebilecek kadar detaylı olmalı, diğer yandan da fazla ayrıntılı olmamalıdır. Wegweiser (rehber) web sitesi ebeveynlere yeni yuvalarında yollarını bulmaları konusunda destek olur ve onlarla ilgilenen entegrasyon görevlilerine, ebeveyn temsilcilerine, öğretmenlere ve ebeveyn danışmanlarına çeşitli destek seçenekleri sunar.

Materyaller

Tam zamanlı ve gönüllü birçok çalışan, yeni taşınan ebeveynlere yeni ortamlarındaki ilk adımlarında eşlik etmektedir. İlgili kişilere ihtiyaç duydukları araçları sağlamak için "Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft" (Çocuk Gündüz Bakımevlerinde, Okullarda ve Toplumda Oryantasyon) konulu kapsamlı bir eğitim dosyası bulunmaktadır. Ayrıca, ebeveynlere dağıtmak üzere materyaller de vardır.

Çok dilli videolar

Ebeveyn Vakfı, yeni gelen ebeveynlere BW'deki eğitim sistemi hakkında ilk izlenimi vermek için videolar hazırlamıştır. Bu videolar, okul sisteminin yapısını, bir çocuk gündüz bakımevinin nasıl işlediğini, Duale Ausbildung'un (ikili eğitim) ne olduğunu vb. konuları basit ve net bir şekilde açıklar. Videolar farklı dillerde mevcuttur.

Seminerler ve Eğitimler

Elternstiftung (Ebeveyn Vakfı) kapsamlı bir eğitim ve ileri eğitim programı sunmaktadır. Bu programda, yeni gelen ebeveynler için özel olarak tasarlanmış çok sayıda seminerin yanı sıra ebeveyn desteği çoğaltıcıları da bulunmaktadır. Diğer şeylerin yanı sıra, "alet kutusunun" nasıl kullanılacağı konusunda eğitim fırsatları sunulur.