For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Придружаване на новопристигнали родители - пътеводител

За добро и бързо ориентиране в образователната система на Баден-Вюртемберг новопристигналите родители се нуждаят от подходящи за тяхното положение информационни предложения. Те трябва да са от една страна достатъчно подробни, за да могат да се преодолеят практически предизвикателства и от друга страна не прекалено обстойни. Уебсайтът-пътеводител помага на родители да се ориентират в новата държава и открива, между другото, служители по интеграцията, представители на родители, учители и ментори на родители, които поддържат връзка с новопристигналите родители, многообразни опции за придружаване.

Събиране на материали

Много служители на пълен работен ден и доброволци придружават новопристигналите родители в техните първи стъпки в новата среда. За да се предостави помощно средство на посветените в тази дейност, е наличен важен училищен разпоредител за „ориентирането в детска градина, училище и общество“. Освен това са налични материали за родителите.

Многоезични видеа

За да се създаде у новопристигналите родители първо впечатление за образователна среда на Баден-Вюртемберг, родителската фондация е разработила видеа. Те разясняват достъпно и нагледно, как е структурирана училищната система, как функционира детската градина, какво представлява дуалното обучение и т.н. Видеата са на разположение на различни езици.

Семинари и обучения

Родителската фондация предлага обширна образователна програма и такава за повишаване на квалификацията. Между тях се откриват множество семинари, които са разработени целево за новопристигнали родители, както и мултипликатори за придружаване на родители. Те впрочем предоставят възможност да се тренира боравенето с „куфара с инструменти“.