For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Разяснителни видеа

Дали ще е детска градина, училище или професионално образование - след преместване трябва да се уредят много неща, да се вземат много решения. Във следващите видеа се разяснява образователната система в провинция Баден-Вюртемберг просто и нагледно; началото е детското заведение през отделните видове училища до професионалното израстване. Видеата трябва да създадат първото впечатление за нашата образователна система, за да улеснят преди всичко старта на новодошлите родители в Баден-Вюртемберг.

Указание

Видеата са на разположение само с подзаглавия. 


Училищната система (1)

„Училищното образование е като пътуване с автобус. Има начална точка, от където се качваме и място, където слизаме. Понякога можем да сменяме автобуса.“ С помощта на това изображение видеото описва структурата на училищната система в провинция Баден-Вюртемберг. Разяснява се какви спирки са разположени между началното училище и израстването в професията респективно следването и къде родители и деца трябва да вземат решения.


ОДЗ (2)

На 6 години децата започват училище. Преди това може да посещават обединено детско заведение - накратко "Kita" (ОДЗ). Във видеото се описва, какви са предимствата на ОДЗ за децата, какво учат там и от каква възраст е възможно посещението.


Дуална система на обучение (3)

След училището младежите могат да изучат професия, например в дуална система. В Германия са признати около 330 професии за дуално обучение. Разнообразието е голямо и обхваща професии от пекар през готвачка до часовникар. Във видеото се разяснява, какво означава „дуално“, как е структурирано обучението и какви предимства предлага.


От детското заведение в училището (4)

Преходът от детската градина към училище носи за децата много промени. Във видеото се обяснява, как родителите могат да подкрепят децата си при преместването. Освен това е описано, какви са стъпките за записване в училището и какво включва "Einschulungsuntersuchung" (предучилищния преглед).


Преминаване в 5-ти клас (5)

След края на началното училище децата сменят училището със средно. Кой вид училище е най-подходящият за детето, решават родителите с помощта на учителя. Във видеото се разяснява, на какво се акцентира в отделните видове училища, за какво трябва да внимават родителите при избора и защо уменията на детето са толкова важни.


Подкрепа за децата (6)

Има много възможности да се помогне на детето в училище: правилната среда за учене, редовно четене на глас, съвместна игра… Във видеото се дават съвети, как родителите могат да помогнат на децата си.


Възможности за подпомагане в училището (7)

Всяко дете - без значение на колко години е - се нуждае от време на време от подкрепа. В Баден-Вюртемберг има различни възможности за подпомагане; във видеото са показани някои от тях.


Контакт с училището (8)

Родители и учители са отговорни съвместно затова да се помага и възпитава едно дете. Става дума за едно "Bildungs- und Erziehungspartnerschaft" (образователно и възпитателно партньорство). Във видеото се обяснява, как изглежда съвместната работа и какви възможности има за родителите да се свържат с училището.


Пътища към следването (9)

Много родители желаят академична степен за детето си. Но затова тяхното дете не трябва непременно да е посещавало гимназия. В Баден-Вюртемберг има много пътища към следването - най-популярните са представени във видеото.


Професионални училища (10)

След общообразователното училище младежите могат да посещават професионално училище. В професионалните училища те могат да изучават професия или да придобият квалификации. Видеото разяснява, какви видове професионални училища има в Баден-Вюртемберг и как изборът на професия е свързан с избора на училище.


Професионално ориентиране (11)

Училищата в Баден-Вюртемберг подкрепят учениците в професионалното им ориентиране. Но родителите също са важни спътници при избора на професия на децата си. Видеото обяснява как можете да помогнете.


Център за специални образователни потребности и консултиране - SBBZ (12)

Всяко дете е различно. Децата се различават по своите интереси, силни и слаби страни. Начинът, по който учат, също не е еднакъв за всички. За да се осигури адекватна подкрепа за всяко дете, в Баден-Вюртемберг има различни видове училища. Един от тях е Центърът за специални образователни потребности и консултиране, накратко SBBZ.