For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Събиране на материали

Независимо дали в училище или в детска градина - родителите винаги трябва да вземат решения или да говорят с учителите. За да се улесни това за родителите, има различни материали на дванадесет езика.

Училище