For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Семинари и обучения

Родителската фондация предлага обширна програма от семинари. Между тях се откриват мероприятия, които са разработени целево за новопристигнали родители, както и мултипликатори за придружаване на родители. Понятието мултипликатори обхваща представители на родители, ментори на родители, учители, служители по интеграцията за общините и т.н. Всички те поддържат връзка с новопристигналите родители като служители на пълен работен ден или доброволци. На специални обучения могат да задълбочат придобитите вече знания и да получат нови идеи за сътрудничество с родителите.

- За съжаление тази страница не е достъпна на много езици. -