For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Seminare dhe trajnime

Fondacioni i Prindërve ofron një program të gjerë seminari. Këtu përfshihen ndër të tjera manifestime, që janë krijuar posaçërisht për prindërit e sapoardhur, si dhe një numri të madh të përkrahjeve prindërore. Numri i madh i përkrahësve përfshin përfaqësuesit e prindërve, mentorët e prindërve, mësuesit, zyrtarët komunalë për integrim, etj. Ata janë të gjithë në kontakt me prindërit e sapoardhur me kohë të plotë ose në baza vullnetare. Në seanca speciale trajnimi, ata mund të thellojnë njohuritë e tyre ekzistuese dhe të fitojnë ide të reja për të punuar me prindërit.
 

- Për fat të keq, kjo faqe nuk është më e disponueshme në shumë gjuhë. -