For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Shoqërimi i prindërve të sapoardhur - një udhërrëfyes

Për ta gjetur rrugën rreth sistemit arsimor në Baden-Württemberg shpejt dhe me lehtësi, prindërit e sapoardhur kanë nevojë për informacione të përshtatura për situatën e tyre. Nga njëra anë, këto duhet të jenë mjaft të detajuara për të zotëruar sfidat praktike, dhe nga ana tjetër jo edhe aq shumë të detajuara. Uebsajti i udhëzuesit i ndihmon prindërit të gjejnë rrugën e tyre në shtëpinë e tyre të re dhe u tregon, ndër të tjera, oficerëve të integrimit, përfaqësuesve të prindërve, mësuesve dhe mentorëve të prindërve, të cilët janë në kontakt me prindërit e sapoardhur, një sërë mundësish për mbështetje.

Grumbullimi i materialeve

Shumë punonjës me kohë të plotë dhe vullnetarë shoqërojnë prindërit e sapoardhur në hapat e tyre të parë në mjedisin e ri. Ekziston një dosje e gjerë trajnimi, për t›ua dhënë njerëzve të përkushtuar mjetet që duhet të marrin me vete, mbi “Orientimin në çerdhe, shkolla dhe shoqëri”. Përveç kësaj, ka materiale në dispozicion për t'u shpërndarë prindërve.

Video shumëgjuhëshe

Fondacioni i prindërve ka zhvilluar disa video, për t'u dhënë prindërve të rinj një përshtypje të parë të peizazhit arsimor në BW. Këto shpjegojnë thjesht dhe qartë se si është strukturuar peizazhi i shkollës, si funksionon një qendër çerdhe, çfarë është trajnimi i dyfishtë, etj. Videot ofrohen në gjuhë të ndryshme.

Seminare dhe trajnime

Fondacioni i Prindërve ofron një program të gjerë edukimi dhe trajnimi. Këto përfshijnë seminare të shumta që janë krijuar posaçërisht për prindërit e sapoardhur, si dhe një numri të madh të përkrahjeve prindërore. Ndër të tjera ofrojnë mundësinë e ushtrimit të përdorimit të “kutisë së veglave”.