For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

همراهی والدین مهاجر جدید - یک راهنما

والدینی که به تازگی مهاجرت کرده‌اند، برای تثبیت مناسب و سریع در سیستم آموزش بادِن-وورتِمبرگ، به برنامه‌های اطلاع‌رسانی متناسب با وضعیت‌شان نیاز دارند. این برنامه‌ها از یک سو باید کاملا کافی باشند تا بتوانند چالش‌های عملی را رفع کنند، و از سوی دیگر نباید بیش از حد دارای جزئیات باشند. وبسایت راهنما به والدین کمک می کند در کشور جدیدشان تثبیت شوند و از جمله گزینه‌های گوناگون همراهی را به مسئولان یکپارچگی، معلمان و مربیان والدین که با والدین در تماس هستند نشان می‌دهد.

پرسش‌های مربوط به مدرسه و انتخاب شغلی: مشاوره آنلاین برای والدین به زبان‌های مختلف

آیا سوالاتی درباره مدرسه و یا آموزش حرفه‌ای فرزندانتان دارید؟

 .در این صورت خوشحال میشویم اگر شما به یک مشاوره آنلاین رایگان با مترجم بپیوندید

بنیاد والدین بادن-وورتمبرگ به طور مرتب مشاوره‌های آنلاین به زبان‌های مختلف ارائه می‌دهد. سخنرانان با تجربه زمان می‌گذارند تا به سوالات شما درباره مدرسه و انتخاب شغلی پاسخ دهند - آنان از طریق مترجمان برای هر زبانی که اعلام شده است پشتیبانی می‌شوند.

در تاریخ‌های ذکر شده در زیر می‌توانید در مشاوره آنلاین با ما از طریق اینترنت شرکت کنید.

)Zoom (به وسیله برنامه

در وقت زمانی که مشخص‌ شده ما برای شما فارسی زبانان حضور داریم:

مناسبت ها

مجموعه مطالب

بسیاری از کارکنان رسمی و داوطلب، والدین مهاجر جدید را در مراحل نخست آنها در محیط جدید همراهی می‌کنند. برای ارائه ابزارها به مشارکت‌کنندگان در مسیرشان، یک پوشه آموزشی جامع درباره «آشنایی با مهدکودک، مدرسه و جامعه» وجود دارد. همچنین مطالبی برای تحویل به والدین در دسترس هستند.

ویدیوهای چندزبانه

برای ارائه دورنمای نخست از سیستم آموزش بادن-وورتمبرگ به والدین مهاجر جدید، بنیاد والدین ویدیوهایی را تهیه کرده است. این ویدیوها به صورت ساده و واضح توضیح می‌دهند که ساختار سیستم مدرسه چگونه است، یک مهدکودک چگونه کار می‌کند، آموزش دوگانه چیست و غیره. ویدیوها به زبان‌های مختلف در دسترس هستند.

سمینارها و آموزش‌ها

بنیاد والدین، یک برنامه جامع آموزش تکمیلی و پیشرفته را ارائه می‌کند. سمینارهای متعدد برگزار می‌شوند که به صورت هدفمند برای والدین مهاجر جدید و نیز ارائه‌کنندگان اطلاعات همراهی والدین طراحی شده‌اند. آنها از جمله امکان آموزش استفاده از «جعبه ابزار» را ارائه می‌کنند.