For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

همراهی والدین مهاجر جدید - یک راهنما

والدینی که به تازگی مهاجرت کرده‌اند، برای تثبیت مناسب و سریع در سیستم آموزش بادِن-وورتِمبرگ، به برنامه‌های اطلاع‌رسانی متناسب با وضعیت‌شان نیاز دارند. این برنامه‌ها از یک سو باید کاملا کافی باشند تا بتوانند چالش‌های عملی را رفع کنند، و از سوی دیگر نباید بیش از حد دارای جزئیات باشند. وبسایت راهنما به والدین کمک می کند در کشور جدیدشان تثبیت شوند و از جمله گزینه‌های گوناگون همراهی را به مسئولان یکپارچگی، معلمان و مربیان والدین که با والدین در تماس هستند نشان می‌دهد.

مجموعه مطالب

بسیاری از کارکنان رسمی و داوطلب، والدین مهاجر جدید را در مراحل نخست آنها در محیط جدید همراهی می‌کنند. برای ارائه ابزارها به مشارکت‌کنندگان در مسیرشان، یک پوشه آموزشی جامع درباره «آشنایی با مهدکودک، مدرسه و جامعه» وجود دارد. همچنین مطالبی برای تحویل به والدین در دسترس هستند.

ویدیوهای چندزبانه

برای ارائه دورنمای نخست از سیستم آموزش بادن-وورتمبرگ به والدین مهاجر جدید، بنیاد والدین ویدیوهایی را تهیه کرده است. این ویدیوها به صورت ساده و واضح توضیح می‌دهند که ساختار سیستم مدرسه چگونه است، یک مهدکودک چگونه کار می‌کند، آموزش دوگانه چیست و غیره. ویدیوها به زبان‌های مختلف در دسترس هستند.

سمینارها و آموزش‌ها

بنیاد والدین، یک برنامه جامع آموزش تکمیلی و پیشرفته را ارائه می‌کند. سمینارهای متعدد برگزار می‌شوند که به صورت هدفمند برای والدین مهاجر جدید و نیز ارائه‌کنندگان اطلاعات همراهی والدین طراحی شده‌اند. آنها از جمله امکان آموزش استفاده از «جعبه ابزار» را ارائه می‌کنند.