For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Podrška novopridošlim roditeljima – putokaz

Kako bi se dobro i brzo snašli u obrazovnom sistemu pokrajine Baden-Virtemberg, novopridošlim roditeljima su potrebne informacije koje su prilagođene njihovoj situaciji. One bi trebalo da sadrže dovoljno pojedinosti, koje bi im omogućile da savladaju praktične izazove, a da pri tom ne budu suviše detaljne. Internet stranica pomaže roditeljima da se snađu u novoj zemlji a poverenicima za integraciju, predstavnicima roditelja, nastavnicima i mentorima za roditelje koji su u kontaktu sa novopridošlim roditeljima nudi raznovrsne opcije za podršku.

Zbirka materijala

Mnogi profesionalci i volonteri prate novopridošle roditelje u prvim koracima u novom okruženju. Kako bi svima bili povereni efikasni alati za rad, postoji detaljna zbirka materijala za obuku „Orijentacija u vrtiću, školi i u društvu“. Pored toga, materijal stoji na raspolaganju i roditeljima.

Višejezični video-materijali

Kako bi novopridošli roditelji stekli prvi utisak o sistemu obrazovanja u Baden-Virtemberug, Fondacija za roditelje je sačinila video-materijale. U njima se na jednostavan i pregledan način objašnjava struktura školskog sistema, kako funkcionišu vrtići, šta je dualno obrazovanje itd. Video-materijali su dostupni na više jezika.

Seminari i treninzi

Fondacija za roditelje (Elternstiftung) nudi sadržajan program obuka i usavršavanja. Između ostalog, možete pronaći brojne seminare koji su ciljano koncipirani za novopridošle roditelje kao i za multiplikatore za podršku roditeljima. Između ostalog, oni pružaju mogućnost treninga kako da postupate sa „koferom sa alatima“.