For a better view on Orientierung in Kita, Schule und Gesellschaft, Update Your Browser.

Koleksioni i materialit

Qoftë në shkollë, qoftë në kopshtin e fëmijëve, prindërit gjithmonë duhet të marrin vendime ose të flasin me mësuesit. Për t'ua bërë më të lehtë prindërve këtë, ka materiale të ndryshme në dymbëdhjetë gjuhë.